facebook
:
IMG_2457
blank

כתבות ומאמרים > סניף רולדין בבקעת המרשמלו

חזרה
חפש כתבה / מאמר:
סניף רולדין בבקעת המרשמלו
בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה

בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה

בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה

בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה

 
המלצה - ביקור בגן הלאומי ממשית:

על כביש 25, בין נחל צפית לעיר דימונה, עומדת עיר נבטית-רומית עתיקה וחשובה העיר ממשית. חשיבותה של העיר נבעה ממיקומה על אחד מנתיבי הסחר בעת העתיקה, נתיב שהוביל מהרי אדום והערבה, דרך מעלה עקרבים לאזור ההר ולנמל עזה, ומכך שסיפקה לשיירות הסוחרים מקום לינה ומנוחה, מזון ושמירה.

קרא עוד